donderdag, 24 september 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Slechtnieuwsbrieven | Afwijzing
Met deze brief doet u een afwijzing van een vraag of een verzoek.

Aanhef
Invalid Input
In deze inleidende alinea beschrijft u de voorgeschiedenis. Vat de aanleiding kort en duidelijk samen en verwijs concreet naar het (telefoon)gesprek of de brief (met datum) waarin het verzoek, de offerte, de schadeclaim, of de klacht geformuleerd werd. Probeer een negatieve toon te vermijden: gebruik geen woorden als 'fout', 'schuld' of 'falen'.
Invalid Input
In deze alinea geeft u een overtuigende motivering voor de afwijzing. Beschrijf daarvoor de feitelijke omstandigheden die het u onmogelijk maken het verzoek of de klacht te honoreren. Formuleer hier nog geen afwijzing. Dat doet u in de volgende alinea.
Invalid Input
In deze alinea wijst u het verzoek of de klacht duidelijk en beleefd af. Bied de lezer een alternatief, als dat mogelijk is, of geef tips voor alternatieve oplossingen.
Invalid Input
De afsluitende alinea kunt u het best in een zo positief mogelijk toon formuleren. Wens de lezer bijvoorbeeld succes bij verdere pogingen, maar pas op voor onoprechte clich├ęs in het slot. Herhaal in ieder geval niet het slechte nieuws of de verontschuldiging daarvoor.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Invalid Input
Gereed   

Terug