donderdag, 24 september 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Slechtnieuwsbrieven | Annulering
Met deze brief annuleert u een opdracht of een bestelling.

Aanhef
Invalid Input
In deze inleidende alinea beschrijft u globaal de order die u wilt annuleren. Vermeld de datum en de wijze van bestellen. Verwijs bovendien naar de afspraken die over die order zijn gemaakt en naar het telefoongesprek waarin u de annulering heeft aangekondigd.
Invalid Input
In deze alinea annuleert u de order expliciet. Geef daarbij een gedetailleerde beschrijving van de inhoud, de omvang en de leveringstermijn van de order.
Invalid Input
In deze alinea presenteert u de motivering voor de annulering. Presenteer uw argumenten zo dwingend mogelijk. Oorzaken zijn hier overtuigender dan redenen, feiten zijn sterker dan meningen.
Invalid Input
Wanneer de oorzaak voor de annulering bij uw eigen organisatie ligt, biedt u in deze alinea een schadevergoeding aan of toont u zich bereid om een regeling te treffen. Als u de order annuleert omdat de leverancier zijn verplichtingen niet nakomt, kondigt u hier aan dat u een schadevergoeding wenst. Laat in beide gevallen onderhandelingsruimte open.
Invalid Input
Sluit in de slotalinea zo positief mogelijk af. Probeer de lezer gunstig ten opzichte van uw organisatie te stemmen, zodat u in de toekomst toch zaken kunt blijven doen.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Invalid Input
Gereed   

Terug