donderdag, 24 september 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Slechtnieuwsbrieven | Waarschuwing
Met deze brief geeft u waarschuwing over het niet nakomen van een afspraak.

Aanhef
Invalid Input
Als aanleiding voor deze brief vermeldt u in deze inleidende alinea duidelijk het ordercontract dat door de organisatie van de lezer niet wordt nagekomen. Beschrijf daarbij precies de bepaling van het contract die tot dusver niet is nagekomen. Verwijs ook naar het telefoongesprek dat u wellicht gevoerd heeft over het niet (goed) uitvoeren van de order.
Invalid Input
In deze alinea stelt u een concreet uitvoerbaar alternatief voor de order voor. Probeer de redelijkheid hiervan duidelijk te maken. Door begrip te tonen voor de situatie van de andere partij, zal uw lezer uw alternatief makkelijker aanvaarden. Eventuele sancties formuleert u in de volgende alinea.
Invalid Input
In deze alinea formuleert u de sancties die u verbindt aan het niet accepteren van het nieuwe voorstel, bijvoorbeeld annulering en schadeclaim. Probeer hier de feiten te laten spreken: maak duidelijk dat u niet anders kunt handelen onder deze omstandigheden. Probeer gezichtsverlies voor de ander te vermijden.
Invalid Input
Sluit de brief nu zo positief mogelijk, maar wel zakelijk af. Toon uw welwillendheid, vraag eventueel om nader contact voor onderhandeling over alternatieven of samenwerking.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Invalid Input
Gereed   

Terug