donderdag, 24 september 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Slechtnieuwsbrieven | Slecht nieuws, indirect
Met deze brief brengt u slecht nieuws via de indirecte methode.

Aanhef
Invalid Input
Omdat het slechte nieuws ernstig is of voor de lezer onverwachts komt, kiest u voor een indirecte benadering. In deze inleidende alinea beschrijft u in neutrale woorden kort de voorgeschiedenis; noem concreet de aanleiding voor de brief. Probeer eventueel door voorzichtige positieve formuleringen enige goodwill bij de lezer te kweken, maar suggereer geen positieve mededeling.
Invalid Input
Door deze alinea moet de lezer het uiteindelijke slechte nieuws gaan begrijpen en accepteren. Leg daarom hier de achtergrond(en) van het slechte nieuws beknopt uit. Beschrijf de omstandigheden die het slechte nieuws hebben veroorzaakt. Feiten overtuigen hier meer dan meningen. Formuleer uw motivering lezergericht: gebruik de u-vorm.
Invalid Input
In deze alinea formuleert u het slechte nieuws. Beschrijf het nieuws kort, neutraal en eenduidig. Probeer het slechte nieuws niet af te zwakken, maar benadruk het ook niet met wijdlopige formuleringen. Breng het slechte nieuws zonder de lezer op fouten of tekortkomingen te wijzen.
Invalid Input
Om de teleurstelling bij de lezer te beperken geeft u in de afsluitende alinea zo mogelijk suggesties voor alternatieve oplossingen. Sluit de brief af met positieve opmerkingen of wensen, maar pas op voor onoprechte clich├ęs in het slot. Herhaal in ieder geval niet het slechte nieuws of de verontschuldiging daarvoor. Geef in deze afsluitende alinea concreet aan wanneer de lezer bij wie terechtkan voor informatie.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Invalid Input
Gereed   

Terug