donderdag, 24 september 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Verzoekbrieven | Aanmaning, herinnering
Met deze brief brengt u een (betalings)verzoek of een afspraak in herinnering.

Aanhef
Invalid Input
Als aanleiding vermeldt u in deze inleidende alinea het openstaande bedrag en de datum, en geeft u een omschrijving van de oorspronkelijke nota. Beschrijf kort de eventuele voorgeschiedenis. Schrijf zakelijk en neutraal. Formuleer geen beschuldigingen, maar misverstanden; ga uit van de goede wil van de lezer.
Invalid Input
In deze alinea geeft u expliciet aan dat het openstaande bedrag voldaan moet worden. Specificeer het bedrag opnieuw of stuur een kopie van de nota mee, en geef aan waarop de aanmaning of herinnering betrekking heeft.
Invalid Input
Als motivering verwijst u in deze alinea naar de leveringsvoorwaarden die u hanteert. Vertel eventueel dat de lezer u in een moeilijke situatie brengt. Wanneer betaling na herhaalde herinnering is uitgebleven, geeft u hier neutraal aan welke (juridische) stappen u neemt wanneer de betaling opnieuw uitblijft. Noem eventueel de uiterste datum waarvoor de lezer alsnog kan betalen of stel een betalingsregeling voor.
Invalid Input
Zorg dat u de relatie met uw lezer niet onnodig schaadt. Bevestig daarom in deze afsluitende alinea uw vertrouwen in de lezer en in uw toekomstige samenwerking. Houd bovendien de mogelijkheid open dat de nota inmiddels betaald is en dat u deze brief dus onnodig verstuurt.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Invalid Input
Gereed   

Terug