donderdag, 24 september 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Verzoekbrieven | Fondswerving
Met deze brief schrijft u een subsidiegever aan met een verzoek om fondsen.
Aanhef
Invalid Input
Bedenk voor deze inleidende alinea een wervende opening. De opening moet de aandacht van de lezer trekken. Probeer daarom de lezer te boeien, te ontroeren, te amuseren of te verrassen. Spreek de lezer rechtstreeks en persoonlijk aan.
Invalid Input
In deze alinea moet u de interesse van de lezer opwekken. Introduceer hier de instantie, het evenement of het probleem waarvoor u fondsen wilt werven. Probeer daarbij duidelijk te maken wat het belang van uw doel voor de lezer is. Zorg dat u de sympathie van de lezer voor uw doel oproept.
Invalid Input
In deze kernalinea verzoekt u de lezer om u te steunen. Geef daarbij heel concreet aan wat u van de lezer verwacht. Gaat het om een financiƫle bijdrage, om een lidmaatschap, om een abonnement of om materiƫle steun? Is het eenmalig of periodiek?
Invalid Input
In deze alinea moet u de lezer met argumenten en voordelen overhalen om u te steunen. Geef daarom aan wat het belang voor de lezer is, wat hij voor zijn bijdrage kan verwachten, of wat het nut van zijn bijdrage is. Maak ook hier uw beschrijving zo concreet mogelijk. Kies het perspectief van de lezer: formuleer in de u-vorm.
Invalid Input
In de afsluitende alinea onderstreept u nogmaals het belang van uw actie, en geeft u de lezer praktische informatie over hoe hij kan reageren. Maak het de lezer daarbij zo gemakkelijk mogelijk. Noem de wijze van betalen, het rekeningnummer, naam, adres, telefoonnummer, of verwijs naar een bijgesloten antwoordkaart. Ten slotte bedankt u de lezer vriendelijk voor de te verwachten steun. Tip: gebruik een P.S. om uw boodschap of aanbod te herhalen, of om de lezer over de streep te trekken.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
De P.S. is een goed middel om de lezer het laatste zetje te geven...
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Invalid Input
Gereed   

Terug