donderdag, 24 september 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Verzoekbrieven | Verzoek
Met deze brief doet u een verzoek, om informatie of een dienst.
Aanhef
Invalid Input
In deze inleidende alinea beschrijft u de aanleiding voor de brief. Dat kan een vraag om informatie zijn, interesse voor een bepaald product of dienst, maar ook een eerder contact. Meestal zijn één of twee zinnen voldoende.
Invalid Input
In deze alinea doet u het eigenlijke verzoek en beschrijft u de inhoud ervan. Geef heel concreet aan wat u wilt weten of wat u van de lezer verwacht. Voorkom onduidelijkheid: geef aan wie wat waar wanneer en hoe moet doen om aan uw verzoek gehoor te geven.
Invalid Input
In deze alinea vermeldt u kort de bijzonderheden en specificaties die voor uitvoering van het verzoek nodig zijn (termijn, contactpersoon). Wanneer u van de lezer een grotere inspanning verwacht, kunt u hier uw verzoek motiveren. Probeer daarbij ook voordelen voor de lezer naar voren te brengen.
Invalid Input
De afsluiting kan kort zijn. Deze alinea kunt u gebruiken om de lezer alvast te bedanken of om op toekomstige contacten te zinspelen.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Invalid Input
Gereed   

Terug