donderdag, 24 september 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Verkoopbrieven | Reclamebrief
Met deze brief maakt u reclame voor een product of een dienst.
Aanhef
Invalid Input
Met de inleidende alinea van deze reclamebrief moet u allereerst de aandacht van de lezer trekken. Voorzie de brief daarom van een wervende kopregel en eventueel een relevante illustratie. Probeer uw lezers te boeien, te ontroeren, te amuseren of te verrassen. Verplaats u in uw doelgroep en kies voor de opening een onderwerp dat direct de interesse van uw doelgroep opwekt. Schets bijvoorbeeld een herkenbaar probleem waarvoor u een oplossing aanbiedt. Spreek de lezer op een positieve toon persoonlijk aan.
Invalid Input
In deze alinea moet u de belangstelling van uw lezers voor uw product of dienst wekken. Omschrijf daarvoor uw aanbod kort en informatief. Weliswaar kunt u hier wervende taal gebruiken, maar pas op voor overdrijving, dat wekt meestal argwaan. Een neutraal geformuleerde omschrijving wekt vaak het vertrouwen van de lezer. Gebruik tussenkopjes en typografische middelen om het aanbod aantrekkelijker en duidelijker te maken.
Invalid Input
In dit gedeelte wilt u uw lezers ervan overtuigen dat zij op uw aanbod moeten reageren. Dit doet u door duidelijke informatie over uw product of dienst te geven en door de belangrijkste voordelen voor de lezers te specificeren. Gebruik per voordeel één alinea. Formuleer eigenschappen en details (prijs, prestaties, etc.) als argumenten voor aankoop. Probeer tegenargumenten te ontkrachten. Gebruik ook hier typografische middelen ter verduidelijking van de voordelen. Verwijs naar eventueel bijgevoegde documentatie.
Invalid Input
In de afsluiting van de brief zet u de lezers aan tot positieve actie. Beschrijf daarom heel nauwkeurig hoe de lezer het gemakkelijkst kan reageren en hoe hij moet handelen om de voordelen van uw aanbod te verkrijgen. U kunt de druk wellicht nog opvoeren door een extra belofte te doen of door snelheid te belonen. Verwijs eventueel naar een bijgevoegde antwoordkaart.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
In het Post Scriptum (P.S.) herhaalt u in één of twee zinnen uw aanbod of het belangrijkste voordeel ervan. Het P.S. moet de lezer nog net dat duwtje in de rug geven dat nodig is om tot actie over te gaan. De lezer leest een P.S. overigens vaak voordat hij aan de brief begint.
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Invalid Input
Gereed   

Terug