donderdag, 24 september 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Goodwillbrieven | Nieuwe zakelijke relatie
Met deze brief bevestigt u een nieuwe zakelijke relatie
Aanhef
Invalid Input
Begin in deze inleidende alinea met het uitspreken van uw tevredenheid over de nieuwe zakelijke samenwerking. Verwijs vervolgens in positieve bewoordingen naar de wijze waarop die samenwerking tot stand is gekomen.
Invalid Input
In deze alinea doet u een voorstel voor de invulling van de nieuwe samenwerking of voor de procedure die u wilt hanteren om de nieuwe samenwerking te concretiseren of te bevestigen. Beschrijf bijvoorbeeld op welk gebied u gaat samenwerken, hoe de taakverdeling zal zijn, et cetera. Wanneer de samenwerking contractueel zal worden bevestigd, kunt u hiervoor een concrete procedure voorstellen: waar, wanneer en met wie bespreekt u het concept en ondertekent u het definitieve contract?
Invalid Input
Als afsluiting formuleert u nog een persoonlijke, positieve visie op de nieuwe samenwerking en spreekt u uw vertrouwen in de toekomst uit. Eventueel kunt een afspraak voorstellen. Wanneer u een reactie verwacht, geeft u aan hoe de lezer dat het gemakkelijkst kan doen. Noem bijvoorbeeld uw telefoonnummer en de tijden waarop u bereikbaar bent.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug