zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Goednieuwsmemo's | Aanstelling
Met deze brief vertelt u dat de betrokkene is aangenomen, een heuglijk feit...
Aanhef
Invalid Input
In deze inleidende alinea beschrijft u direct het goede nieuws: het bericht van aanstelling. Wanneer de kandidaat mondeling al op de hoogte is gebracht van zijn/haar aanstelling, heeft deze alinea een bevestigend karakter. Presenteer uw boodschap niet neutraal, maar zorg voor een enthousiaste positieve toon.
Invalid Input
In dit gedeelte legt u de nieuwe medewerker uit hoe de aanstellingsprocedure zal verlopen. Beschrijf duidelijk de verschillende fasen van deze procedure; welke stappen het bedrijf zal ondernemen en wat de nieuwe medewerker moet doen. Formuleer stappen die de nieuwe medewerker moet nemen als adviezen of verzoeken, maar niet als geboden.
Invalid Input
Eindig deze brief met een positief slot. Spreek uw waardering uit voor de capaciteiten van de nieuwe medewerker en toon uw vertrouwen in de toekomstige vervulling van de functie. Vermijd echter overdreven vleierij.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug