vrijdag, 7 augustus 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Goednieuwsmemo's | Positieve ontwikkeling
Met dit memo vertelt u over een positieve ontwikkeling.

Aanhef
Invalid Input
In deze inleidende alinea vermeldt u kort de aanleiding voor het memo. Ga daarbij van algemeen (economische situatie, brancheontwikkelingen) naar specifiek (uw eigen organisatie) om de voorgeschiedenis van het positieve nieuws te beschrijven. Probeer zoveel mogelijk positief te formuleren, maar overdrijf de situatie niet.
Invalid Input
In deze alinea beschrijft u direct het goede nieuws, de positieve ontwikkeling in uw bedrijf of organisatie en de eventuele positieve consequenties. Formuleer het nieuws in positieve bewoordingen, maar overdrijf het niet met wijdlopige formuleringen. Eventueel kunt u de lezers hier bedanken of feliciteren met hun bijdrage aan de positieve ontwikkelingen. Spreek de lezers daarbij persoonlijk aan.
Invalid Input
In deze alinea kunt u het positieve nieuws toelichten door aandacht te besteden aan de omstandigheden die tot de gunstige ontwikkelingen hebben geleid: de redenen of oorzaken. Bovendien kunt u deze alinea gebruiken om de verdere gang van zaken toe te lichten. In dat geval kunt u enkele toekomstige ontwikkelingen of toekomstverwachtingen beschrijven.
Invalid Input
Sluit het memo af met een herhaling van het positieve nieuws. Eventueel kunt u de lezers bedanken voor hun bijdrage aan de positieve ontwikkelingen. Belicht in deze afsluitende alinea kort de positieve gevolgen van de zaak en formuleer een positieve toekomstverwachting.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Invalid Input
Gereed   

Terug