zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Informerende memo's | Begeleidend schrijven
Met dit memo vertelt u over de inhoud van iets wat u de lezer toestuurt.
Aanhef
Invalid Input
Als datgene wat u toestuurt speciale aandacht verdient, een speciale reactie van de lezer vereist of als de toezending geen routinematige reactie is, schrijft u een begeleidende brief. In zo'n geval geeft u in deze inleidende alinea aan wat u de lezer bij deze brief toestuurt. Beschrijf eventueel kort de aanleiding voor de brief als verantwoording. Vermeld bij langere brieven hoe de rest van de brief is opgebouwd.
Invalid Input
Bij een uitgebreide begeleidende brief specificeert u in dit gedeelte de reden van de toezending, of brengt u een belangrijk aspect van het bijgesloten stuk of product onder de aandacht van de lezer. U verwijst bijvoorbeeld naar belangrijke passages in de toegezonden tekst. Benadruk daarbij wat het belang van de toezending is voor de ontvanger.
Invalid Input
In deze laatste alinea geeft u aan of u een reactie van de lezer verwacht en zo ja, welke. Geef daarbij ook aan hoe de lezer het best kan reageren en waar hij terechtkan voor verdere vragen. Noem bijvoorbeeld de contactpersoon, het telefoonnummer en de tijden waarop hij/zij bereikbaar is.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug