zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Informerende memo's | Nieuwe regeling
Met dit memo vertelt u over een nieuwe regeling.

Aanhef
Invalid Input
Meteen in de openingszin van deze inleidende alinea beschrijft u concreet wat de nieuwe regeling inhoudt. Zorg ervoor dat de nieuwe regeling voor alle betrokkenen duidelijk is. Vermeld bovendien vanaf welke datum de nieuwe regeling van kracht is. Overweeg om de nieuwe regeling met typografische middelen (vet, onderstrepen, inspringen) duidelijk te presenteren.
Invalid Input
In dit gedeelte geeft u precies aan voor wie en/of in welke situaties de nieuwe regeling geldt. Vermeld ook duidelijk op wie de nieuwe regeling niet van toepassing is, of wat uitzonderingssituaties zijn.
Invalid Input
Wanneer de nieuwe regeling weerstand bij de betrokkenen zal oproepen, geeft u in deze alinea een motivering. Dit vergroot de kans dat de lezers de regeling zullen ondersteunen. Beschrijf bij uw motivering zoveel mogelijk de omstandigheden die hebben geleid tot de nieuwe regeling. Probeer bovendien de voordelen voor de lezers te benadrukken.
Invalid Input
Geef in deze afsluitende alinea aan wanneer de lezer bij wie terechtkan voor meer informatie. Noem de naam, het telefoonnummer en eventueel de tijden waarop de contactpersoon bereikbaar is.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Invalid Input
Gereed   

Terug