vrijdag, 7 augustus 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Informerende memo's | Voorstel voor verbetering
Met dit memo doet u een voorstel voor een verbetering.

Aanhef
Invalid Input
Als aanleiding voor dit memo beschrijft u in de inleidende alinea de huidige situatie. U beschrijft bijvoorbeeld de huidige werkwijze, gevolgde procedures of de opstelling van apparatuur. Vervolgens geeft u concreet aan wat voor wie in de huidige situatie problematisch is, en wat de gevolgen zijn. Bij complexe memo's kondigt u kort aan, eventueel puntsgewijs, welke onderwerpen u achtereenvolgens behandelt. Overweeg in dat geval of u de indeling met tussenkopjes kunt ondersteunen.
Invalid Input
In deze alinea beschrijft u de gewenste situatie. Geef concreet aan hoe de gewenste situatie eruitziet en waarin deze verschilt van de huidige situatie. Uit de beschrijving van de gewenste situatie moet duidelijk blijken hoe de knelpunten van de huidige situatie worden opgelost.
Invalid Input
In dit deel beschrijft u uw voorstel tot verbetering van de situatie en de voordelen (tijd en geld) van uw verbeteringsvoorstel. U geeft aan hoe vanuit de huidige situatie de nieuwe situatie bereikt wordt en hoe uw voorstel kan worden uitgevoerd. Besteed ook aandacht aan de consequenties bij uitvoering van uw voorstel. Geef bijvoorbeeld aan of het technisch mogelijk is en financieel haalbaar.
Invalid Input
In deze alinea komt u tot een beargumenteerde conclusie of een advies. U zet de lezer aan tot actie of tot het nemen van een beslissing over uw voorstel. Dit kunt u doen door te beschrijven wat er zal gebeuren wanneer uw voorstel wordt aanvaard en uw advies wordt opgevolgd. Een voorspelling van succes verschaft de lezer de redenen om een beslissing te nemen.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Invalid Input
Gereed   

Terug