zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Lief en leed | Algemeen
Met dit memo toont u deelname in lief of leed van de lezer.
Aanhef
Invalid Input
Indien van toepassing excuseert u zich er in deze inleidende alinea kort voor, dat u uw gelukwensen, lofuitingen, deelneming et cetera niet mondeling kon overbrengen, eventueel met opgave van redenen. Vervolgens drukt u uit welke gevoelens u wilt overbrengen en beschrijft u de aanleiding (geboorte, huwelijk, dood, examen, tv-optreden, gewonnen wedstrijd et cetera). Als de aanleiding voor de lezer onaangenaam is, vermeld deze dan niet expliciet. Spreek de lezer persoonlijk aan en zorg voor een oprechte toon.
Invalid Input
Licht hier uw gevoelens voor de lezer kort toe. Omschrijf de gebeurtenis of de prestatie in waarderende bewoordingen. Toon begrip voor de gevoelens van de lezer (geluk, trots, tevredenheid, verdriet) of verwijs naar de gevolgen (positief of negatief) voor de organisatie. Omschrijf onaangename gebeurtenissen zo min mogelijk expliciet: verwijs in zulke gevallen naar goede herinneringen of naar een hoopvolle toekomst. Overdrijf uw omschrijvingen niet, maar zorg voor een oprechte toonzetting.
Invalid Input
Bij een positieve aanleiding herhaalt u uw gevoelens voor de lezer en wenst u de lezer in deze afsluitende alinea veel succes voor de toekomst. Spreek de lezer daarbij weer persoonlijk aan en vermijd clichématige uitspraken. Was de aanleiding negatief, dan herhaalt u uw gevoelens niet, maar biedt u de lezer steun aan.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug