vrijdag, 7 augustus 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Lief en leed | Afscheid
Met dit memo bevestigt u het afscheid van de lezer schriftelijk. Bedenk dat bij een afscheid een persoonlijke ontmoeting essentieel is...
Aanhef
Invalid Input
Als u niet aanwezig bent geweest of kunt zijn bij de afscheidsbijeenkomst, opent u in deze inleidende alinea met excuses, hiervoor eventueel met opgave van redenen. Als daartoe aanleiding is, feliciteert u de lezer met zijn vertrek bij uw organisatie. Als het afscheid noodgedwongen is (bij ziekte of ontslag) toont u uw medeleven of spijt. Vervolgens bedankt u hem voor zijn inzet, werkzaamheden of voor de prettige samenwerking. Spreek de lezer persoonlijk aan en zorg voor een oprechte toon.
Invalid Input
In deze alinea licht u uw waardering voor de lezer kort toe. Beschrijf hiervoor een gebeurtenis, een anekdote of andere bijzonderheden waaruit specifieke kwaliteiten van de betrokkene blijken. Beschrijf eventueel de positieve manier waarop de betrokkene heeft bijgedragen aan uw organisatie of afdeling. Overdrijf uw complimenten niet, maar zorg ook hier voor een oprechte toonzetting.
Invalid Input
Tot slot wenst u de lezer in deze afsluitende alinea veel succes in de toekomst. Spreek de lezer daarbij weer persoonlijk aan en vermijd clichématige uitspraken.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug