zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Lief en leed | Bedankje of compliment
Met dit memo bedankt u de lezer of geeft u de lezer een compliment.
Aanhef
Invalid Input
In deze inleidende alinea opent u direct met het bedankje of het compliment voor de geleverde prestatie. U bedankt of complimenteert de lezer voor zijn inzet, de werkzaamheden of voor de prettige samenwerking. Spreek de lezer hierbij persoonlijk aan.
Invalid Input
In deze alinea geeft u kort een motivering voor uw compliment. Beschrijf de redenen waarom u waardering toont. Geef bijvoorbeeld aan wat de positieve gevolgen zijn van de geleverde prestatie.
Invalid Input
Tot slot herhaalt u in deze afsluitende alinea kort uw dank of compliment en spreekt u uw positieve verwachtingen uit over toekomstige prestaties of samenwerking.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug