zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Lief en leed | Felicitatie
Met dit memo feliciteert u de lezer, natuurlijk zo mogelijk als bevestiging na een persoonlijke felicitatie.
Aanhef
Invalid Input
Indien u niet bij de feestelijkheden aanwezig kunt zijn, opent u in deze inleidende alinea met uw excuses daarvoor. Vervolgens biedt u de lezer direct uw persoonlijke felicitaties aan. Vermeld duidelijk de aanleiding voor uw felicitaties (verjaardag, huwelijk, lustrum, promotie). Specificeer uw gelukwensen eventueel door een extra blijk van waardering voor de kwaliteiten of prestaties van de lezer.
Invalid Input
In deze alinea licht u uw felicitatie kort toe. Spreek bijvoorbeeld uw bewondering of waardering uit voor de prestaties of kwaliteiten van de lezer of toon begrip voor gevoelens van tevredenheid bij de lezer. Vermijd echter overdrijving of onoprechte vleierij.
Invalid Input
Als afsluiting herhaalt u uw felicitaties en sluit u het memo af met een korte vriendelijke zin of positieve wens voor de lezer.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug