zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Lief en leed | Welkom
Met dit memo heet u de lezer welkom, natuurlijk zo mogelijk als bevestiging na een persoonlijk welkom.
Aanhef
Invalid Input
Als er geen persoonlijke ontvangst is geweest, opent u in deze inleidende alinea met excuses hiervoor, eventueel met opgave van redenen. Vervolgens heet u de lezer direct welkom in uw organisatie of op uw afdeling. Spreek de lezer daarbij persoonlijk aan en zorg voor een oprechte toon.
Invalid Input
In deze alinea geeft u een korte toelichting door te verwijzen naar een gebeurtenis, een anekdote of een persoon uit een gemeenschappelijk verleden. U kunt refereren aan het directe gemeenschappelijke verleden (de sollicitatieprocedure) of aan een verder verleden (opleiding). Daarnaast geeft u hier informatie over de verdere of algemene gang van zaken (inwerken, werkbesprekingen, bijeenkomsten, et cetera).
Invalid Input
Tot slot bekrachtigt u uw welkom met een positieve wens of verwachting over het toekomstige functioneren van uw nieuwe medewerker of collega. Als afsluiting kunt u ook uw hulp aanbieden bij eventuele problemen of verwijzen naar anderen.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug