zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Slecht nieuws | Negatieve ontwikkeling
Met dit memo bevestigt u een negatieve ontwikkeling, natuurlijk zo mogelijk als bevestiging na een persoonlijk gesprek hierover.
Aanhef
Invalid Input
In deze inleidende alinea beschrijft u in neutrale woorden kort de aanleiding voor het memo. Ga daarbij van algemeen (economische situatie, branche) naar specifiek (uw eigen organisatie) om de omstandigheden aan te kondigen die tot de slechte ontwikkelingen en hun negatieve gevolgen hebben geleid. Probeer waar mogelijk positief te formuleren, maar suggereer geen positieve mededeling.
Invalid Input
Door deze alinea moet de lezer het uiteindelijke slechte nieuws gaan begrijpen en accepteren. Leg daarom hier de achtergrond(en) en oorzaken van de negatieve ontwikkelingen beknopt uit. Beschrijf de omstandigheden die het slechte nieuws hebben veroorzaakt. Feiten overtuigen hier meer dan meningen. Formuleer uw motivering waar mogelijk positief en lezergericht: gebruik zo mogelijk de u-vorm.
Invalid Input
In deze alinea formuleert u het uiteindelijke slechte nieuws: de negatieve ontwikkelingen en de eventuele consequenties. Beschrijf het nieuws kort, neutraal en eenduidig. Probeer het slechte nieuws niet af te zwakken, maar benadruk het ook niet met wijdlopige formuleringen of negatieve woorden (helaas, problematische, dramatische, spijt, et cetera).
Invalid Input
Om de teleurstelling bij de lezer te beperken, sluit u de brief af met positieve opmerkingen of wensen, maar pas op voor onoprechte clich├ęs in het slot. Herhaal in ieder geval niet het slechte nieuws of de verontschuldiging daarvoor. Probeer in deze afsluitende alinea de positieve kant van de zaak te belichten en een positieve toekomstverwachting te formuleren. Geef bovendien aan wanneer de lezer bij wie terechtkan voor nadere informatie.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug