zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Slecht nieuws | Aanzegging ontslag
Met dit memo bevestigt u een aanzegging van een ontslag, natuurlijk zo mogelijk als bevestiging na een persoonlijk gesprek hierover.
Aanhef
Invalid Input
In deze inleidende alinea verwijst u concreet (datum en plaats) naar het gesprek waarin de medewerker op de hoogte is gebracht van het ontslag. Deze brief is een bevestiging van dat gesprek. Spreek de lezer persoonlijk aan en zorg voor een neutrale toonzetting van uw formuleringen.
Invalid Input
In deze alinea formuleert u de aanzegging van het ontslag. Formuleer het ontslag kort, neutraal en eenduidig. Verwijs concreet naar de betreffende arbeidsovereenkomst: noem de formele gegevens, zoals begin- en einddatum. Ook al is daar reden toe, breng het slechte nieuws zonder de lezer op fouten of tekortkomingen te wijzen.
Invalid Input
In dit deel kunt u kort de achtergrond(en) van het ontslag toelichten. Feiten overtuigen daarbij meer dan meningen. Vervolgens geeft u informatie over de manier waarop de betrokkene beroep kan aantekenen tegen de procedures en geeft de lezer advies over de stappen die hij moet ondernemen. U vermeldt welke rol u zult spelen bij deze procedures en adviseert de lezer welke stappen hij dient te ondernemen.
Invalid Input
Tot slot bedankt u de lezer voor de bewezen diensten. Eventueel geeft u in deze afsluitende alinea nog advies over zijn verdere carrière. Sluit de brief af met een positieve opmerking of wens. Spreek de lezer persoonlijk aan en zorg voor een positieve toonzetting.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug