zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Verzoek | Klacht
Met dit memo doet u uw beklag, zo mogelijk na een persoonlijk gesprek hierover.

Aanhef
Invalid Input
In deze inleidende alinea brengt u de lezer kort op de hoogte van de aanleiding. Beschrijf in neutrale woorden de situatie waaruit het probleem is ontstaan. Beschrijf het probleem nog niet; dat doet u in de volgende alinea.
Invalid Input
In deze alinea meldt u de eigenlijke klacht. Beschrijf zakelijk, zonder emotionele uitlatingen, het probleem. Een puntsgewijze opsomming is duidelijk wanneer het probleem uit meerdere onderdelen bestaat. Gebruik geen negatieve termen en vermijd beschuldigingen of persoonlijke verwijten. Voorkom gezichtsverlies bij de lezer door de zaak (en niet de persoon) centraal te stellen.
Invalid Input
In deze alinea schetst u de vervelende gevolgen van het probleem. Wees ook hier zakelijk van toon en vermijd negatieve termen: stel de oplossing centraal, niet het probleem. Wanneer de gevolgen voor de lezer al duidelijk zijn, kunt u deze alinea weglaten.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
In deze alinea verzoekt u de lezer beleefd om het probleem op te heffen of om herhaling te voorkomen. Geef daarbij heel concreet aan wat u van de lezer verwacht: vermeld wie wat waar wanneer en hoe moet doen. Maak ook duidelijk dat het probleem opgelost wordt wanneer de lezer aan uw verzoek voldoet.
Invalid Input
Eindig het memo met uw positieve verwachtingen over de verdere gang van zaken. Geef eventueel aan hoe de lezer kan reageren op uw klacht. Sluit af met een vriendelijke slotzin.
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Invalid Input
Gereed   

Terug