zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Verzoek | Algemeen
Met dit memo doet u een verzoek.
Aanhef
Invalid Input
In deze inleidende alinea beschrijft u de aanleiding voor het memo. Dat kan een vraag om informatie zijn, een vraag om hulp, maar ook een eerder contact. Meestal zijn één of twee zinnen voldoende.
Invalid Input
In deze alinea doet u het eigenlijke verzoek en beschrijft u de inhoud ervan. Geef heel concreet aan wat u wilt weten of wat u van de lezer verwacht. Voorkom onduidelijkheid: geef aan wie wat waar wanneer en hoe moet doen om aan uw verzoek gehoor te geven. Formuleer het verzoek tactvol: gebruik geen dwingende, bevelende termen en schrijf niet formeel.
Invalid Input
In deze alinea vermeldt u kort de bijzonderheden en specificaties die voor uitvoering van het verzoek nodig zijn (termijn, contactpersoon). Wanneer u van de lezer een grotere inspanning verwacht, kunt u hier uw verzoek motiveren. Probeer daarbij ook voordelen voor de lezer naar voren te brengen.
Invalid Input
De afsluiting kan kort zijn. Deze alinea kunt u gebruiken om de lezer alvast te bedanken of om een positieve verwachting te formuleren over de uitvoering van het verzoek.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug