vrijdag, 7 augustus 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Verzoek | Vraag om medewerking
Met dit memo vraagt u de lezer om medewerking.
Aanhef
Invalid Input
In deze inleidende alinea beschrijft u de aanleiding voor het memo. Dat kan een bepaalde procedure zijn, of een lopend project, maar ook een eerder contact. Meestal zijn één of twee zinnen voldoende.
Invalid Input
In deze alinea doet u het eigenlijke verzoek en beschrijft u wat u van de lezer verwacht, welke handelingen hij moet verrichten. Wees hierbij heel concreet en voorkom onduidelijkheid: geef aan wie wat waar wanneer en hoe moet doen om aan uw verzoek gehoor te geven. Formuleer het verzoek tactvol: gebruik geen dwingende, bevelende termen en schrijf niet formeel.
Invalid Input
In deze alinea vermeldt u eventueel de bijzonderheden die voor uitvoering van het verzoek om medewerking nodig zijn (termijn, contactpersoon). Omdat u van de lezer een (grotere) inspanning verwacht, kunt u hier uw verzoek motiveren. Probeer deze argumenten dan in het perspectief van de lezer te plaatsen: geef bijvoorbeeld aan dat samenwerking ook voordelen heeft voor de lezer.
Invalid Input
De afsluiting kan kort zijn. Deze alinea kunt u gebruiken om de lezer alvast te bedanken of om een positieve verwachting te formuleren over uitvoering van het verzoek.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug