zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Verzoek | Vraag aan Personeelszaken
Met dit memo doet u verzoek aan de afdeling Personeelszaken.
Aanhef
Invalid Input
In deze inleidende alinea beschrijft u de aanleiding voor het memo. U beschrijft kort uw persoonlijke situatie of de situatie in het bedrijf die de achtergrond vormt voor uw verzoek. Eventueel kunt u hier al enkele argumenten noemen voor uw verzoek. Beschrijf de achtergrondsituatie omzichtig en benadruk het belang voor de organisatie.
Invalid Input
In deze alinea geeft u uw motivatie voor het verzoek dat u gaat doen. Probeert u zich bij deze argumentatie in het perspectief van de lezer te verplaatsen en licht het belang voor de organisatie duidelijk toe (kwaliteitsverbetering, kostenbesparing, tijdwinst, et cetera).
Invalid Input
In deze alinea doet u het eigenlijke verzoek (salarisverhoging, overplaatsing, promotie sollicitatie) en beschrijft u wat u van de lezer verwacht. Wees hierbij heel concreet en voorkom onduidelijkheid: geef precies aan het wie, wat, waar, wanneer en hoe aan. Formuleer uw verzoek tactvol: gebruik geen dwingende, bevelende termen.
Invalid Input
In deze alinea sluit u uw memo beleefd af. U kunt de lezer alvast bedanken voor zijn medewerking of een positieve verwachting uitspreken over de inwilliging van uw verzoek. Geef aan hoe de lezer op uw verzoek kan reageren en toon uw bereidheid om nadere toelichting te geven.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug