zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Informerende memo's | Antwoord
Met dit memo geeft u antwoord op een vraag van de lezer.
Aanhef
Invalid Input
Beschrijf in deze inleidende alinea concreet de aanleiding voor uw brief en geef een korte, herkenbare samenvatting van de vraag of de vragen waarop u reageert. Sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de woordkeus van de lezer. Wanneer u een complex antwoord moet geven, kondig hier dan kort aan, eventueel puntsgewijs, hoe uw brief opgebouwd is: welke onderwerpen of vragen u achtereenvolgens behandelt.
Invalid Input
In dit gedeelte geeft u een duidelijk geformuleerd antwoord op de gestelde vraag of vragen. Gebruik per onderwerp één alinea. Formuleer uw antwoorden op een neutrale toon en vermijd onbegrijpelijk vakjargon. Overweeg bij een langere brief of u de indeling met tussenkopjes kunt ondersteunen.
Invalid Input
Geef in deze afsluitende alinea aan wanneer de lezer bij wie terechtkan voor meer informatie. Noem de naam, het telefoonnummer en eventueel de tijden waarop de contactpersoon bereikbaar is. Eventueel kunt u verwijzen naar andere informatiebronnen.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Dit is geen mail-adres
Gereed   

Terug