zaterdag, 20 juli 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Wat hebben sociale netwerken met epidemieën?

De waarde van een netwerk gelijk is aan het kwadraat van het aantal knopen (n). Preciezer: het aantal verbindingen in een netwerk, dat is n(n - 1), ofwel n2 - n. Metcalfe leidt dit oorspronkelijk af uit een netwerk van apparaten die alle met elkaar verbonden zijn.

Voor een sociaal netwerk geldt een waarde die in de praktijk lager is. Immers, niet alle knopen zijn met elkaar verbonden. De waarde van Metcalfe is de potentiële waarde en niet de werkelijke waarde. Die kan niettemin flink oplopen, maar die is in de praktijk niet exponentieel.

Een betere inschatting van de waarde van een sociaal netwerk kun je dus maken door het aantal verbindingen te tellen en daar de kosten af te trekken van alle knopen bij elkaar. Dus, het aantal links minus het aantal deelnemers. Maar het gaat nog verder...

Echt interessant wordt het wanneer je de plaats in het netwerk ook nog meetelt. Sommige knopen hebben een centrale plek, andere zitten aan de rand. Die centrale knopen hebben meer bereik en zijn voor het verspreiden van bijvoorbeeld een buzz van aanzienlijke waarde. Kijk maar eens wat Nicholas Christakis vertelt over epidemieën in sociale netwerken.