zondag, 14 april 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Social media voor echte publieksparticipatie

Overheden zijn van oudsher gewend om te zenden: het publiek vertellen hoe de vork in de steel steekt. Maar toen het publiek ging antwoorden was dat even wennen. Hoe om te gaan met die onverwachte participatie van het publiek? Overheden konden er niet meer omheen en ze gingen - zij het onwennig - het gesprek aan. De interactieve beleidsvorming was geboren.

Toen gebeurde er iets waarop niet alle overheden tot dan toe een antwoord hadden: de conversatie speelde zich bijna volledig buiten hun bereik af, en had veelal grote impact. Wat nu te doen, nu zij niet meer het centrum van het beleidsuniversum zijn?

Clay Shirky: "Dit is de echt vreemde verandering. Ze [de leden van het publiek] staan niet meer los van elkaar. Vroegere consumenten zijn nu producenten. Het publiek kan onderling met elkaar praten." (Vertaling: Ellen Westenbrink)

De uitdaging van de hedendaagse overheden is dus: hoe deel te nemen aan juist die conversatie? Hoe de publieksparticipatie vorm te geven? Hoe daarbij social media inzetten? In Nederland werkt het Centrum Publieksparticipatie - vóór de vernieuwing van de inspraak heetten ze Het Inspraakpunt - keihard aan deze nieuwe opstelling van de spelers op het speelveld.

Kijk hier naar wat Clay Shirky met ons deelt: