zaterdag, 20 juli 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Social media horen onder beheer van de medewerkers

De website van een bedrijf of organisatie werd van oorsprong beheerd door de mensen van ICT, de 'elektrische jongens'. Dat kon je goed zien. Technologisch ogende maar vaak ontoegankelijke sites waren het vaak in die begindagen.  Ze functioneerden uitstekend, maar de communicatieve waarde en de vormgeving lieten nogal eens te wensen over. Dat was per slot van rekening niet het vak van de elektrische jongens.

Toen kwam de periode waarin de afdeling PR of Communicatie het beheer van de website voor haar verantwoordelijkheid nam. De elektrische jongens kwamen in de rol die ze toekwam: het technisch beheer. Vormgeving, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid namen onmiddellijk toe. Geheel in lijn met de communicatiestrategie van de onderneming of de organisatie. Dat was per slot van rekening het vak van de communicatiejongens en -meisjes.

Bij de social media zien we dezelfde ontwikkeling. Aanvankelijk zijn ze het terrein van diegenen die de technische randvoorwaarden ervoor kunnen verwezenlijken. De mensen van ICT. Niet lang daarna komen Twitter-, LinkedIn- en andere socialmedia-accounts onder beheer van de afdeling Communicatie. Social media maken immers onderdeel uit van hun portefeuille…

En daar zit nu net het probleem. Niet de afdeling Communicatie of de afdeling PR zou die verantwoording en de uitvoering daarvan moeten dragen. Zij moeten, net als de 'elektrische jongens' van voorheen, de randvoorwaarden scheppen. Het beheer van de social media komt nu geheel en al toe aan de medewerkers, de lijn. Alleen zij kunnen vanuit hun beroepspraktijk zinvol deelnemen aan de conversatie, met - bijvoorbeeld - tweets over een nieuw idee, project of thema, oproepen op LinkedIn, verbindingen op Facebook. Om maar een paar dingen te noemen.

Dus:

  • Elektrische jongens, blijf zorgen voor de technologische randvoorwaarden van social media.
  • Communicatiejongens en -meisjes, blijf het belang van social media uitdragen waar je kunt.

Maar laat het beheer en de uitvoering van social media bij de mensen in de lijn.

Alleen dan kunnen de social media voor een bedrijf of organisatie de kracht genereren die ze in potentie hebben.

Lees ook: