donderdag, 30 november 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Social media: kans voor het leerboek

Docenten en leerlingen kunnen bijna alle content voor hun lessen vrij op het internet vinden. Er is zo ontzettend veel les- en leermateriaal gratis beschikbaar dat het aloude leerboek niet meer nodig lijkt. Daarmee wordt het hart uit het leerboek geslagen.

Onderzoek van het SLO toont aan dat er vier trends zijn:

  • Leerboeken worden in de klas vaak aangevuld met eigen of gevonden leermiddelen.
  • Docenten gaan vrije(r) om met de leerboeken.
  • Docenten vinden bruikbaarheid belangrijker dan kwaliteit.
  • Docenten delen hun eigen leermiddelen.

Kwaliteit niet gegarandeerd

Maar, het vinden van lesmateriaal is nog niet hetzelfde als het aanbieden van een goed gestructureerde leerlijn volgens een beproefde methode. Daarvoor is didactische kennis nodig en het denkwerk waarin de educatieve uitgevers hebben geïnvesteerd.

Bovendien, leerlingen weten de weg op internet vaak beter dan de docenten, of milder geformuleerd: niet alle docenten zijn even goed thuis op het internet. Kortom, de kwaliteit is niet altijd gegarandeerd.

Kans voor uitgevers

De kans voor uitgevers van leerboeken is dat zij ook op het internet een plek verwerven. Met deels vrije content, waaraan hun eigen kwaliteitswaarmerk hangt. Zodat docenten en leerlingen bij hun zoektocht op internet ondersteund worden om content te vinden van de aloude kwaliteit.

Social media: kans voor het leerboek

Social media leerboeken

Het leerboek krijgt daarin een nieuwe aanvullende functie: die zoektocht structureren en vooral gemakkelijk maken. Social media spelen daarbij een belangrijke rol.

  • Ze ondersteunen het leren in al zijn vormen.
  • Ze maken leerstof toegankelijk en delen deze.
  • Leren wordt aantrekkelijk en dynamisch.
  • De betrokkenheid en de concentratie worden groter.
  • Ze ondersteunen de individuele en sociale ontwikkeling

Dus

Educatieve uitgeverijen moeten hun content slim inbrengen in de grote stroom van beschikbaar materiaal, op zo’n manier dat mensen het waarmerk ervan gaan (h)erkennen.

Daar ligt de nieuwe marktwaarde. Mensen willen best betalen voor gedegen leerboeken die flexibel en met hulp van de social media leerstof beschikbaar maken.

Zie ook De nieuwe economie: andere marketing en communicatie