zondag, 19 mei 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

Mahatma Ghandi

De veranderingen in communicatieland vragen om een overheid die communiceert in lijn met het verborgen eigenaarschap. Anderen de eigen boodschap laten uitdragen, is het devies.

1. Van traditionele inspraak naar publieksparticipatie

Waar overheden voorheen beleid ontwikkelden en het publiek ('burgers', bedrijven en belangenorganisaties) pas laat invloed mocht uitoefenen, is nu publieksparticipatie het uitgangspunt voor beleid. Door de meedenkkracht van het publiek in een vroeg stadium te benutten kunnen overheden beleid en plannen maken die aantoonbaar meer draagvlak hebben. Dit leidt aantoonbaar tot minder procedures en bezwaren, meer begrip, hogere kwaliteit van beleid en plannen en een gestroomlijnder proces.

Deze ontwikkeling vraagt om vroegtijdige en open communicatie van bestuurders en ambtenaren met het publiek.

2. Van hiërarchische communicatie naar conversatie

Het communicatielandschap is ingrijpend veranderd. Zenden en dialoog moeten aangevuld worden met conversatie. De relaties van een overheid zijn te karakteriseren als een zwerm spreeuwen: moeilijk te managen en ongevoelig of onbereikbaar voor zendergerichte boodschappen.

Een overheid die wil deelnemen aan de conversatie moet (aanvullend) andere methoden, middelen en tools inzetten om haar boodschap gedeeld te krijgen.

3. Van projectleiderschap naar verborgen eigenaarschap

Ook de samenwerking in projecten waar overheden aan deelnemen, is aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Met name projecten waarin samenwerking de sleutel is voor succes kunnen niet zonder een dienend leider. Verborgen eigenaarschap is de succesfactor voor zulke projecten; hiërarchisch leiderschap de faalfactor.

Verborgen eigenaarschap ontstaat heel natuurlijk waar in de organisatie en de communicatie van het betreffende project een thema centraal gezet kan worden. Delen is vermenigvuldigen, is nu het devies.

Zie ook: