zaterdag, 24 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

mederwerkersambassadeurs

Over de invloed van social media op de naam en faam van merken is al veel bekend. Maar het onderzoek naar de invloed van medewerkers via de social media op de reputatie van hun organisatie staat nog in de kinderschoenen. Gelukkig is er nu het onderzoek dat Joost Verhoeven van de Universiteit van Amsterdam deed voor SWOCC (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie).

Hij onderzocht hoe medewerkers zich gedragen op de social media en hoe zij daarmee de merkbeleving van hun eigen organisatie beïnvloeden. Een stap naar duidelijkheid over dit onderwerp.

Bijdrage aan de merkbeleving

Ongeveer eenderde van de onderzochte medewerkers (375) publiceert berichten via de social media over hun werk, de organisatie waar ze werken en de producten en diensten van hun organisatie. Zij zorgen daarmee voor extra publiciteit en beïnvloeden daarmee de waarneming van het organisatiemerk.

Geen directe controle

Verhoeven stelt vast dat medewerkers zich onttrekken aan de directe controle van de communicatiemanagers en de directie, die in feite verantwoordelijk zijn voor de merkbeleving. Hij geeft die verantwoordelijken drie tips mee:

  1. Monitor en leer: leer welke online gesprekken de medewerkers voeren over de organisatie
  2. Stimuleer en doe mee: als het management actief meedoet, zorgt dat voor activatie, en voor een mogelijkheid om bij te sturen
  3. Betrek de medewerkers en maak ze bewust: zo creëer je samen draagvlak en een beleid voor toepassing van social media.

Controleren wordt deelnemen

Verhoeven stelt: ‘Wil je medewerkers echt betrekken bij de online merkdiscussie [...] dan volstaat een simpel protocol niet meer. Internal branding [...] is door de komst van de sociale media sterk in belang toegenomen. Ook wordt het nog belangrijker om als merkmanager op sociale media een positieve bijdrage te leveren aan het merk door deel te nemen aan de merkdialoog. Controleren wordt dus deelnemen.’

Van vermoedens naar feiten?

We vermoedden al dat medewerkers een belangrijke bron vormen voor het bedrijfsbeleid. En we adviseerden al de social media onder beheer te brengen van de medewerkers, en om de afdeling Communicatie een nieuwe opdracht te geven. Vanwege de social media. En die adviezen worden nu deels onderbouwd door onderzoek. Fijn.

De 6 basisprincipes van social media

Medewerkers hetzelfde als klanten?

Maar of we in het schema dat we maakten (klik erop voor een vergroting) over de zes basisprincipes van de social media nu het woord ‘klant’ eenvoudigweg kunnen vervangen door ‘medewerker’, en 'eigenaar' door 'werkgever'? Dat heeft nog enige nadere overwegingen nodig. Er gelden intern immers andere wetten dan extern. Eerst het prachtige boekje van Joost Verhoeven nóg maar eens een keertje lezen...

Lees hier meer over de publicatie ‘Medewerkers als merkambassadeurs – Het organisatiemerk op sociale media’, februari 2012, Amsterdam.
Op 19 april organiseert de SWOCC een congres over dit onderwerp.