zondag, 19 mei 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

'Shifts' in de communicatie

Mark Bonchek van Sears Holdings zet het op de Harvard Business Review nog een keertje netjes op een rijtje: de ingrijpende wijzingen in het landschap van communicatie en marketing. Het zijn er in zijn ogen zes. Check in hoeverre ze ook voor jou en jouw organisatie opgaan.

1. Media: van publiek naar community

We waren gewend de media te zien als een kanaal om een boodschap te verzenden naar het publiek, van één naar velen. Maar nu “één naar velen” verandert in “velen naar velen” veranderen de  publieken in communities. De succesfactor is nu hoe goed je mensen kunt verbinden en de conversatie gaande kunt houden.

2. Individuen: van consument naar co-creator

Met het verdwijnen van het passieve publiek verdwijnt ook de passieve consument. Deze wordt actief deelnemer en draagt bij aan het ontwerp, de kwaliteit en het maken van producten. De succesfactor is nu hoe goed je sociale technologie kunt inzetten om individuen deel te laten nemen aan deze co-creatie.

3. Merken: van push naar pull

Consumenten, medewerkers en het publiek willen niet meer ‘gepushed’ worden. Ze willen niet verteld worden wat, waar en wanneer te doen of te kopen. Daarmee is de traditionele marketing dood. De succesfactor nu is hoe goed je sociale netwerken kunt inzetten om pull te genereren doordat mensen aanbevelingen met elkaar delen.

4. Organisaties: van hiërarchieën naar netwerken

Nu medewerkers meer met elkaar verbonden zijn in sociale netwerken en meer te zeggen hebben, maken formele hiërarchieën plaats voor informele netwerken. Bonchek noemt het Amerikaanse leger als voorbeeld, dat de command-and-control-hiërarchie loslaat voor een netwerkstructuur, omdat de vijand ook als een netwerk georganiseerd is. Succesfactor: delen en samenwerking rond een gedeeld doel.

5. Markten: van producten naar platforms

Bij concurrentie gaat het meer en meer om platforms en minder om producten, met name op het gebied van de technologie. Denk aan het succes van Apple, dat voor een groot deel aan het Apple platform te danken is. Succesfactor: een platform vanwaaruit je producten op de markt kunt zetten, partners kunt vinden en binden.

6. Leiderschap: van controle naar mandatering

Bij al deze veranderingen is ook een nieuw soort leiderschap nodig. Leiderschap dat netwerken activeert en enthousiasmeert. Dat vraagt om authenticiteit, helderheid en vertrouwen. Het gaat minder om directief sturen en meer om ‘empowerment’.

Kijk hier en hier nog even naar de schema’s die een deel van deze veranderingen verbeelden.
En lees hier het hele artikel van Bonchek.