maandag, 29 mei 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

me-we

Projectteams van overheden die sturen op samenwerking staan voor belangrijke uitdagingen. Zeker waar het gaat om de taken en de rollen van de eigen organisatie, en om de communicatiestructuur (denk aan een alternatief voor het aloude ‘zenden’).

De rol van het projectteam als facilitator, coördinator, belangenbehartiger en als partij die externe financiering kan organiseren, vraagt om aandacht. Partijen zoeken bijvoorbeeld vaker zelf vaker de samenwerking op, of laten belangrijke thema’s juist liggen.

Directieven voldoen niet meer

Verder dringt het besef door tot het projectteam - en de samenwerkingspartners - dat dienend leiderschap een belangrijke succesfactor is voor de projecten die de overheid oppakt rond bijvoorbeeld de thema's Werken, Wonen, Ruimte, Mobiliteit en Bestuur.

Bestuurders en ambtenaren kunnen niet meer volstaan met directieven, maar moeten in een dienende rol de samenwerking aangaan met hun relaties en het publiek (de 'burgers', belangenorganisaties en bedrijven). En hun de ruimte gunnen die nodig is voor echte samenwerking.

Andere rollen

Met deze veranderingen voor de overheid zullen ook de taken en de rollen van projectteams van overheden aandacht behoeven. Wat is de gewenste balans is tussen corporate communicatie en communicatie bij het eigen project?

Kort gezegd: Waartoe zijn wij als overheid en als projectteam op de wereld? Wat is de opbrengst van onze (vernieuwde) inbreng? En hoe gaan we deze verandering doorvoeren?

Lees er meer over in het hoofdstuk Trends en in de inleiding, beide in het boekje We zijn allemaal Twitterspreeuwen.