donderdag, 1 december 2022
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Trends - Overzicht

De artikelen en blog-posts over trends in de social media

twitterfontein

Hoe moeten we omgaan met de social media in onze organisatie? Wie mag er nu wel twitteren en wie niet? Wat moeten en mogen onze mensen delen? En, doen ze dat op persoonlijke titel, of uit hun eigen naam en voor hun eigen verantwoordelijkheid?

Allemaal vragen die afkomen om de communicatieprofessionals van de grotere bedrijven en organisaties.

Read More

Upgrade je website up-to-date

We weten het. Online staat niet stil. Websites krijgen steeds meer technische mogelijkheden en ze komen steeds beter en sneller tegemoet aan de snel veranderende behoeften van hun eigenaars, beheerders en bezoekers.
Maar er worden ook steeds weer en steeds meer nieuwe eisen aan een website gesteld, in verband met de veiligheid, de vernieuwde technieken en nieuwe wet- en regelgeving.

Kortom, een website is nooit gereed en altijd in ontwikkeling. Of je dat nu wilt of niet.

Read More

3 trends voor de overheid van nu

Delen is vermenigvuldigen. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe communicatie in het nieuwe communicatielandschap, ook voor overheden. Alleen maar social media inzetten is niet voldoende. Want, ook met de social media kun je nog heel goed alleen maar zenden. Daarvan zijn vele voorbeelden te vinden op de socialmediakanalen.

Als je een fiets koopt, betekent dat nog niet dat je kunt fietsen. Je moet ook nog leren fietsen. Op dezelfde wijze zijn overheden er nog niet als je alleen maar een socialmedia-infrastructuur ‘aanschaffen’. Drie trends die aangeven waar kansen liggen voor overheden om te leren fietsen…

Read More

 Koopman, ga niet voor je fruit staan

Heb je wel eens een marktkoopman vóór zijn koopwaar zien staan? Meestal is dat een koopman met een speciale ‘act’, die de kopers ten volle moeten kunnen waarnemen. Neen, meestal staat de koopman ín de kraam, áchter de koopwaar, zodat de kopers dat goed kunnen waarnemen.
Toch zien we op andere markten vele koopmannen breeduit vóór hun koopwaar staan. Dat de kopers daar niet op afkomen, lijkt hun vaak niets te doen.

Een overdenking met twee metaforen...

Read More

documenta 13

Het lijkt erop dat Documenta 13 van conservator Carolyn Christov-Bakargiev alle bezoekersrecords heeft gebroken. En dat met een thema dat zij niet expliciet samenvat, behalve in de zin 'dOCUMENTA 13 is driven by a holistic and non-logocentric vision that is skeptical of the persisting belief in economic growth'.

Kunst mag weer maatschappelijk zijn. Documenta 13 biedt volop inspiratie voor sociale innovatie, nieuwe manieren van samenwerken en politiek bedrijven, en om tegen de economie aan te kijken. Een hele kleine selectie uit een tweedaags bezoek...

Read More

network-topology

“We zijn druk bezig met de voorbereiding van een project waarin we techniek, kunst en samenleving op een vernieuwende manier willen verbinden en aan de orde willen stellen voor het hogere en wetenschappelijke onderwijs, bedrijven en creatieve en culturele platforms. Hoe kunnen we dit project met de sociale media onder de aandacht brengen bij de betrokkenen en belangstellenden?”

Weer zo’n heerlijke adviesvraag, waarvan het antwoord in de vorm van tips rustig gedeeld kan worden. En, nog meer suggesties zijn welkom!

Read More

 cookiehandhaving

Beste mensen van het web, even onder ons gezegd en gezwegen: die Cookiewet is toch eigenlijk maar niks. Moeten we van onze overheid onze cookies bekendmaken en ook nog eens om toestemming vragen om ze te laten plaatsen op de computer van de bezoekers van onze websites.

Dat haalt de hele dynamiek van het surfen onderuit. Alle regels voor toegankelijkheid en gemakkelijk surfen worden geschonden als we voldoen aan die ondoordachte voorschriften van onze overheid, die zich overigens zelf niet eens aan haar eigen regels kan houden.

Read More

Ga toch gewoon bloggen

"Ik ga een nieuwe site voor mijzelf maken. Heb je nog tips?" Dat zijn de mooiere vragen die netwerkrelaties je voor kunnen leggen. Want, wat is nu mooier dan iemand met plannen voor vernieuwing? En dan ook nog goed willen stilstaan bij het hoe en het wat alvorens eraan te beginnen, heerlijk.

Read More