donderdag, 2 december 2021
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Training, advies en creatie

training, advies en creatie

Ik kom met soms verrassende inzichten van een buitenstaander...

 • Ingewikkelde zaken eenvoudig en strategisch toegankelijk maken en anderen hierin coachen
 • Leiden van brainstorms, naamsessies en besluitvorming rond taxonomie
 • Individuele schrijftraining en coaching van beleidsmedewerkers, onderzoekers en inhoudelijk deskundigen
 • Internet en social media: van sitemap tot vindbaarheid op het web
 • Communitymanagement en netwerkstrategie

Schrijven, redigeren en ordenen

schrijven, redigeren en ordenen

Ik orden informatie en maak deze toegankelijk, op papier en online, en ik kan deskundigen overtuigen dingen eenvoudig(er) op te schrijven...

Samenwerken en activeren

samenwerken en activeren

Ik krijg de handen op elkaar voor samenwerking, en leer mensen sociaal kapitaal te benutten...

 • Strategisch communiceren voor ondernemingsraden en andere overlegorganen
 • Recruitment, reputatiemanagement en activering 
 • Contentmarketing door mensen 'in de lijn'
 • Communitymanagement en netwerkstrategie

Realisatie online en offline

realisatie online en offline

Ik begeleid communicatiemensen bij hun taak om online en offline middelen in te zetten, en kan daarbij als buitenstaander belangeloos adviseren...

 • Advies bij het opzetten en inrichten van de vernieuwde website 
 • Opzetten en activeren van een infrastructuur voor sociale media
 • Optreden als 'linking pin' tussen webdeveloper, leverancier van webtoepassingen en communicatieteam
 • Individuele training en coaching van communicatiemedewerkers in de omgang met de vernieuwde website en de sociale media
 • Organiseren van draagvlak voor (online) vernieuwing

Om aan te sluiten op uw vraag

informeren en presenteren
draagvlak creeren
online acteren

 

Snel en gemakkelijk effectieve teksten leren schrijven

Hoe maak ik een effectieve, toegankelijke tekst?
Hoe formuleer ik exact, bondig en aantrekkelijk?
Hoe bespaar ik tijd bij het schrijven?

Van blogs tot onderzoeksrapporten

schizofrenie boekje 260

Twee gezichten van online leiderschap

Download en lees dit essay hier. Of lees het samenvattende artikel over dit essay in Tekstblad hier.

Dit essay gaat in op de gezichten die deelnemers aan de sociale netwerken kunnen tonen: ofwel een sociaal, dienend en bescheiden gelaat, ofwel een commercieel, dominant en sturend gelaat. Het eerste gelaat past bij het zogenaamde dienende leiderschap in projecten waar maatschappelijke thema’s centraal staan, het tweede gelaat past bij het traditionele eenrichtingsverkeer binnen commerciële projecten.