dinsdag, 25 juni 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

schizofrenie boekje 260

Twee gezichten van online leiderschap

Download en lees dit essay hier. Of lees het samenvattende artikel over dit essay in Tekstblad hier.

Dit essay gaat in op de gezichten die deelnemers aan de sociale netwerken kunnen tonen: ofwel een sociaal, dienend en bescheiden gelaat, ofwel een commercieel, dominant en sturend gelaat. Het eerste gelaat past bij het zogenaamde dienende leiderschap in projecten waar maatschappelijke thema’s centraal staan, het tweede gelaat past bij het traditionele eenrichtingsverkeer binnen commerciële projecten.

linkedintips boekje-260

Een hands-on-gidsje voor wie het beste uit LinkedIn wil halen

Download het boek hier gratis als pdf.

zdwdh5 cover 260

Een publicatie van Roel During (Alterra) en Rijk Willemse (LaVerbe)

De reeks ‘Zo doen wij dat hier!’ bevat studies over de betekenis van burgerinitiatieven en sociaal-cultureel ondernemerschap, hun relatie tot het snel veranderende ambtelijke, bestuurlijke en politieke krachtenveld en de kansen die ontstaan voor sociale innovatie. 

Lees of download het boekje hier.

zdwdh nummer4

Samen met Irini Salverda en Pat van der Jagt (Alterra, Wageningen UR) mocht ik werken aan het boekje 'Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie. Een verkenning van de rol van internet en de sociale media bij het ontstaan van sociale innovatie.' 

Lees of download het boekje hier.

wezkb-omslag3d 2

Principes, de praktijk en de prototypes van het sociale web

Het vervolg op ‘We zijn allemaal Twitterspreeuwen’ en bij uitstek bedoeld voor medewerkers, adviseurs, bestuurders, ambtenaren en ondernemers die in hun beroepspraktijk te maken krijgen met het sociale web.

Download het boek hier gratis als pdf, of koop het hier als boekje om vast te houden.

Twitterspreeuwen

Trends, tips en tools voor de social media

Een boek voor medewerkers, adviseurs, bestuurders, ambtenaren en ondernemers die in hun werk met social media te maken krijgen. Voor hen bevat het een visie op de grondslagen (Trends), handige aanwijzingen voor de praktijk (Tips) en instrumenten voor de social media (Tools).

Download het boek hier gratis als pdf.

klantvriendelijk communiceren in renkum

Zakelijke tekst in de praktijk

Hoe schrijf ik een goed gestructureerde, aantrekkelijke, bondige en eenvoudige, exacte en concrete, correcte zakelijke tekst?

Een handboek gebaseerd op jarenlange, persoonlijke begeleiding en training.

Download het boek hier gratis als pdf.

OnvolledigheidVoorBeginners

Geschreven in 2008: 29 uitdagende beschouwingen over de grenzen van ons denken, met 29 scherpe fotografische observaties door Olivier Bruning

Een inspirerende introductie in uiteenlopende terreinen van de filosofie, van analytische logica tot ethiek, zonder pretentie van volledigheid.

Beschikbaar op Blurb