zaterdag, 20 juli 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

schizofrenie boekje 260

Twee gezichten van online leiderschap

Download en lees dit essay hier. Of lees het samenvattende artikel over dit essay in Tekstblad hier.

Dit essay gaat in op de gezichten die deelnemers aan de sociale netwerken kunnen tonen: ofwel een sociaal, dienend en bescheiden gelaat, ofwel een commercieel, dominant en sturend gelaat. Het eerste gelaat past bij het zogenaamde dienende leiderschap in projecten waar maatschappelijke thema’s centraal staan, het tweede gelaat past bij het traditionele eenrichtingsverkeer binnen commerciële projecten.

Waar deelnemers aan de sociale netwerken beide gezichten (kunnen) tonen, wat heel goed mogelijk en soms ook gewenst is, ontstaat een potentieel schizofrene situatie, tenzij zij hiervoor zorgvuldige keuzes maken met betrekking tot de wijze van positioneren, communiceren en het beoogde publiek.

05 schema leiderschap

Tegen de achtergrond van de netwerkfilosofie van Stephan Fuchs bespreekt dit essay achtereenvolgens de twee gezichten van de marketing (de contentmarketing en de traditionele marketing), de twee gezichten van de eigenaars van het sociale kapitaal in netwerken (de beheerder en de bezitter), de twee gezichten van het leiderschap (het dienende en het sturende leiderschap) en het openbare versus het goeddeels gesloten gezicht (voor wie privacy en SEO uiteenlopende uitdagingen vormen).