zondag, 14 april 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Schrijftraining en coaching

Individuele Schrijfbegeleiding ambtenaren

De gemeente Renkum wilde haar communicatie en positionering verbeteren en van flair voorzien. Verbetering van het schrijfwerk van de medewerkers hoorde daar ook bij: klantvriendelijk communiceren met gemakkelijk leesbare teksten.

Aan de hand van hun eigen teksten begeleidden wij tachtig medewerkers in een persoonlijk coachingstraject en in specifieke groepstrainingen. Alle deelnemers beoordeelden de trainers als ‘goed’ of ‘zeer goed’.

Doel: verbetering van de schriftelijke rapportagevaardigheden van bedrijfsmedewerkers. Afhankelijk van de taken en functies van de deelnemers wordt deze hoofddoelstelling in nauw overleg met de opleidingsfunctionaris in een bedrijf nader uitgewerkt en gespecificeerd. Mogelijke specificaties:

 • De deelnemers leren goed opgebouwde en toegankelijke teksten te ontwerpen en te schrijven.
 • De deelnemers leren lezergerichte teksten te ontwerpen en te schrijven.
 • De deelnemers leren exact en bondig te formuleren. 
 • De deelnemers leren omslachtige formuleringen te herkennen en deze te vereenvoudigen.
 • De deelnemers leren aantrekkelijk en overtuigend te formuleren.
 • De deelnemers leren spel- en grammaticale fouten te herkennen en te verbeteren.
 • De deelnemers leren efficiënte en tijdbesparende schrijftechnieken.
 • De deelnemers leren teksten te schrijven in groepsverband.
 • De deelnemers leren overleg te voeren over hun teksten met collega's.

Individuele Schrijfbegeleiding

 • Beoordeling in één of meerdere rondes van recent geschreven teksten van de deelnemers.
 • Aspecten: toegankelijkheid, opbouw, structurering, formulering en spelling. 
 • Deelnemers maken hiervoor een representatieve keuze van tien tot vijftien pagina's. 
 • Aangeleverd in de vorm waarin ze in de praktijk gebruikt worden.

De deelnemers ontvangen een beoordelingsverslag met knelpunten en juiste keuzes, instructies, verbeteradviezen en redactieaanwijzingen. 
Daarna: een instructief gesprek van een uur met iedere deelnemer voor persoonlijk advies.

Groepstrainingen van één of meerdere dagdelen

 • Naar aanleiding van de gesignaleerde knelpunten en aandachtspunten.
 • Specifieke problemen worden efficiënt en met maximale aandacht behandeld.
 • Optimale groepsgrootte: acht á tien personen.Korte instructies gevolgd door veel praktische oefeningen. 
 • Aansluiting bij de werkomgeving van de deelnemers.