dinsdag, 25 juni 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

schrijven b

In samenwerking met en in opdracht van de extern programmamanager Wonen van de gemeente Maassluis schreef ik in 2020 en 2021 onder meer de ‘Visienotitie Wonen', een procesvoorstel om de groei van Maassluis en de bijbehorende ingrijpende keuzes en grote stappen uit te werken in een planproces, en het ‘Projectplan Woningbouw Kapelpolder Maassluis’ over de mogelijkheden om de woningbouw in Kapelpolder te versnellen en de kansen die dat biedt voor de stad.

Voor de totstandkoming van deze beleidsplannen voerde ik uitgebreide gesprekken met uiteenlopende ambtenaren, met de wethouder Wonen en met de programmamanager.

Voor het programma Vitale Vakantieparken (een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Noord-Veluwe) schreef ik in 2021 de 'Handreiking bestemming recreatiewoningen'.

Voor het samenwerkingsverband van raadsleden van de Noord-Veluwse gemeenten, Provinciale Statenleden en leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe schreef ik in 2020 ‘de concept-RES van de regio Noord-Veluwe’ (een Regionale Energiestrategie).