dinsdag, 21 maart 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Tekstadvies factsheets en map

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Begin juli 2006 bezocht de minister van VenW Japan. Op de agenda stonden veel verschillende bezoeken, gesprekken én eigen ervaringen met Japanse vervoersmogelijkheden. Het uitgangspunt is dat de minister en haar delegatie kennis en ideeën vergaren die nuttig zijn voor de implementatie van de Nota Mobiliteit. Voor dit bezoek nam de delegatie een informatiemap met nuttige informatie mee, met algemene informatie over het land, de politiek, de omgangsvormen en de mensen die de delegatie ontmoet, en acht factsheets over beleidsthema's die VenW betreffen.

Initiatief en organisatie

Arnhem aan Zee is een initiatief ontstaan uit de gedrevenheid om het culturele netwerk in en rond Arnhem toegankelijk te maken voor alle belangstellenden. Alle links op de website staan er zonder tegenprestatie. Dit om het netwerk zo flexibel en omvattend mogelijk te laten zijn, en natuurlijk omdat een financiële tegenprestatie van personen niet past bij de doel stelling van Arnhem aan Zee.

Het vormt een groeiend cultureel netwerk, waar culturele disciplines elkaar ontmoeten en uiteenlopende platforms voor kunstbeoefening naast elkaar staan. Het netwerk heeft de vorm een website: www.arnhemaanzee.nl. Het netwerk biedt belangstellenden toegang tot actoren in het netwerk, verwelkomt nieuwe actoren en stimuleert de onderlinge uitwisseling, wat het culturele en economische klimaat in de regio bevordert.