donderdag, 30 november 2023
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Rijk Willemse, Zeker weten - over het vasteland, het troebele water en het gesprek, essay ingestuurd voor de Joost Zwagerman Essayprijs 2023

Rijk Willemse, Tweewekelijkse bijdrage aan de Tijdcapsule 2023, 2023

Rijk Willemse, Helder Denken - Tien Teksten Tegen Teloorgang, februari 2022.

Rijk Willemse, Haat in de spiegel - Over Het Nationaalsocialisme als Rancuneleer (Menno ter Braak, 1937) en Met de Moed der Wanhoop (Bas Heijne, 2022), deze site, januari 2022.

Rijk Willemse, Blijf twijfelen - Over The Central Questions of Philosophy van Alfred Ayer (1973), deze site, november 2021.

Rijk Willemse, Mogelijke werelden uit hun isolement - Over Logic and Conversation van Paul Grice (1967), deze site, oktober 2021.

Rijk Willemse, "De moderne wereldopvatting van de Weense kring" - Over het manifest 'Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis' (1929), deze site, september 2021.

Rijk Willemse, "Hugo houdt het helder", columns voor de Donkergroep, najaar 2021.

Rijk Willemse, "Je vindt wat je zoekt" - Over Beyond Weird van Philip Ball, deze site, juni 2021.

Rijk Willemse, "Zeker weten" - Over Language, Truth and Logic van Alfred Jules Ayer, deze site, juni 2021.

Rijk Willemse, "Laat je niet gek maken" - Over The Ways of Paradox van Willard Van Orman Quine, deze site, april 2021.

Rijk Willemse, "Taal als afbeelding" - Over de Tractatus Logico-Philosophicus van Ludwig Wittgenstein, deze site, april 2021.

Rijk Willemse, "Helder denken over wetenschap" - Over The Rise of Scientific Philosophy van Hans Reichenbach, deze site, maart 2021.

Rijk Willemse, "Het recht op een leven zonder angst" - Over Furcht und Freiheit van Jan-Werner Müller, deze site, september 2020.

Rijk Willemse, "Het probleem met de ontkenning", deze site, september 2020.

Rijk Willemse, "Poëzie in tijden van corona", deze site, vertalingen, mei 2020.

Wils Melkerij, "Drie oefeningen in dictie", deze site, april 2020.

Rijk Willemse, André Kuipers bij ons op aarde, verslag Tech Talk HAN, januari 2020.

Rijk Willemse, Destructieve therapiegroepen en hun leiders - Essay ingezonden voor de Joost Zwagerman Essayprijs 2019.

Rijk Willemse, "Sociale media? Niet bang zijn", Stadswerk Magazine Special Connectiviteit, 27 november 2019.

Rijk Willemse, "Onbeschrijfelijke werelden in de spiegel", deze site, september 2019.

Rijk Willemse, “Overheidsparticipatie en het juiste gezicht”, Stadswerk Magazine 08/2016.

Rijk Willemse, "Consistent communiceren - De schizofrenie van sociale netwerken", in Tekstblad, jaargang 22, nummer 3, juni 2016.

Rijk Willemse, "De schizofrenie van sociale netwerken - Twee gezichten van online leiderschap", deze site, 2016.

Rijk Willemse, "Een sociaal portaal voor ons allemaal", whitepaper, januari 2017.

Rijk Willemse, Jan Luijten, "Citizen Science, Participatieve monitoring voor vertrouwen en gedragen beleid", in Stadswerk Magazine 07 2015, september 2015.

Rijk Willemse, Social media in symbiosis with your corporate website, whitepaper, februari 2015.

Rijk Willemse, "LinkedIn Checklist en Aanpak, een hands-on-gidsje voor wie het beste uit LinkedIn wil halen", LaVerbe, november 2014.

Irini Salverda en Pat van der Jagt (Alterra, Wageningen UR), Rijk Willemse (LaVerbe, Nijmegen), Marleen Onwezen (LEI, Wageningen UR), Jan Top (FBR, Wageningen UR). "Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie. Een verkenning van de rol van internet en de sociale media bij het ontstaan van sociale innovatie." Deel 4 in de reeks "Zo doen wij dat hier!" Februari 2013.

Roel During (Alterra), Rijk Willemse (LaVerbe), "Beleid met sociale media: sturen met sociaal kapitaal op maatschappelijke energie", ISBN 978-94-6173-707-6, mei 2013.

Rijk Willemse, "Wie een Zwerm kan Bewegen", handboek voor het sociale web, 2013.

Rijk Willemse, "Automatische sentimentdetectie", in Tekstblad, jaargang 19, nummer 1, februari 2013.

Rijk Willemse, Marcel de Ruijter, "Water en ruimte in de nieuwe Omgevingswet", in ROmagazine, jaargang 30, nummer 10, oktober 2012.

Rijk Willemse, "We zijn allemaal Twitterspreeuwen", handboek social media, 2012 

Rijk Willemse, "Huurachterstand voorkomen met social media?", in Tekstblad, jaargang 17, nummer 3, juni 2011.

Rijk Willemse, "Social media bij huurachterstand", in Aedes-magazine 5/2011.

Rijk Willemse, "Iedereen uitgever met printing-on-demand", in Tekst[blad], jaargang 2009, nummer 5/6.

Rijk Willemse, Dirk van Schaijk, "Scoren door online sharing", in de reeks Food for Thought, oktober 2009.

Rijk Willemse, "Onvolledigheid voor beginners", Uitgeverij Blurb, juni 2008.

Rijk Willemse, "Aanbestedingen - de overheid als opdrachtgever", in Tekstblad, jaargang 13, nummer 5, oktober 2007.

Rijk Willemse, "Tekst als testbeeld voor beleid", in Tekst[blad], jaargang 12, nummer 4, december 2006.

Rijk Willemse, "Arno Arts brengt ARNIJM samen", in Het Kan, uitgave van Plaatsmaken en Dziga,8 juni 2006.

Rijk Willemse, "De elektronische nieuwsbrief - een kwestie van ontvangergericht denken", in Tekst[blad], jaargang 11, nummer 3, september 2005.

Rijk Willemse, "Leopold in Bronbeek", in: Poëziepuntgl, tijdschrift voor Gelderse dichtkunst, jaargang 3 - nummer 3 - september 2005.

Rijk Willemse, "Schrijven voor de lezer", zakelijke tekst in de praktijk, Hoe schrijf ik een goed gestructureerde, aantrekkelijke, bondige en eenvoudige, exacte en concrete, correcte zakelijke tekst?

Rijk Willemse, "Arnhem aan Zee", 9 september 2005, in: de Gelderlander.

Rijk Willemse, "Arnhems landschap", 19 juni 2005, in: Poëziepuntgl, tijdschrift voor Gelderse dichtkunst, jaargang 3 - nummer 2 - juni 2005.

Rijk Willemse, "Receptie 1 en 2", 3 juni 2005, twee satirische gedichten voor de scheurkalender van Made In Arnhem.

Rijk Willemse en Nyncke Kramer, "Beoordeling van onze websites - intrinsieke kwaliteit en klanttevredenheid", in Tekst[blad], jaargang 10, nummer 2, juni 2004.

Rijk Willemse, "Het proces rond de tekst", in Tekst[blad], jaargang 9, nummer 2, juni 2003.

Rijk Willemse, "Pitches werken niet", in Communicatie juli 2001.

Rijk Willemse, "De gemeente komt naar je toe deze zomer!", in Comma, december 2000.

Rijk Willemse, "Computergestuurd schrijven, een nieuwe generatie hulpmiddelen voor de auteur", in Tekst[blad], jaargang 4, 1998.

Rijk Willemse, "Het begeleidend document een krachtig instrument voor de professionele tekstschrijver", in Tekst[blad], jaargang 3, 1997.

Jos van Doorn, Rijk Willemse, "Werken 1984-1994", Brussels Lof, Slijk-Ewijk, ISBN 90-75032-02-1, 1994.

R. Willemse, "Word Class Assignment and Syntactic Analysis for Text-to-Speech Conversion", in: B. van Bakel c.s. (red.), Zin dat het heeft, een liber amicorum voor Jan van Bakel, Nijmegen 1993. (pdf)

L. Gulikers and R. Willemse, " A Lexicon in a text-to-speech system", in: Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing, Banff, 1992.

R. Willemse and L. Gulikers, "Word Class Assignment in a text-to-speech system", in: Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing, Banff, 1992.

R. Willemse and L. Boves, "Context Free Wild Card Parsing in a text-to-speech system", in: Proceedings of International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Toronto, 1991, pp. 757-760.

R. Willemse and L. Boves, "Context Free Wild Card Parsing in a speech-to-text system", in: Proceedings AFN, Nijmegen, 1989, pp. 65-81.

R. Willemse, "A context free probabilistic grammar in a speech-to-text system", in: Proceedings Colloquium on Linguistic Analysis and Speech Technology, Leiden, 26-27 January 1989, pp. 169-186.

L. Boves, W. Bloemberg, W. Senders and R. Willemse, "Linguistic considerations in phoneme-to-grapheme conversion for automatic speech recognition", in: Proceedings of the IV-th Conference of Computer Processing of Language Data, Yugoslavia, October 1988.

L. Boves, W. Senders, J. Wester and R. Willemse, "Phoneme to grapheme conversion by rules", in: J. Laver and M.A. Jack (eds.), Proceedings of the European Conference on Speech Technology, Edinburgh, 1987, Vol. 2, pp. 150-153.

Rijk Willemse, "Nevenschikking en samentrekking", doctoraalscriptie computerlinguïstiek bij prof. dr. J.J.A. van Bakel, KU Nijmegen, 1987.