donderdag, 18 augustus 2022
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

schrijven b

Eind 2018 mocht ik het Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 van de gemeente Berg en Dal schrijven in nauwe - en zeer prettige - samenwerking met de beleidsambtenaar Duurzaamheid. Zijn inbreng: de inhoud. Mijn inbreng: een toegankelijke indeling inclusief samenvatting(en) en leeswijzer(s) en de toegankelijke formulering van die inhoud.

Het Actieplan Duurzaamheid is inmiddels ter inzage gelegd samen met de bijbehorende visie Duurzame Energieopwekking, aanleiding voor enkele aanpassingen. De volgende zet is nu aan de gemeenteraad.

projecten

Een greep:

Ondersteuning openbare bibliotheken

  • Ik mocht de bibliotheek van Wageningen ondersteunen als adviseur bij het opzetten en inrichten van de vernieuwde website bblthk.nl. Ik fungeerde als ‘linking pin’ tussen de bibliotheek en de leveranciers van modules voor de website, zoals de Koninklijke Bibliotheek (CMS), Actacom (online catalogus) en Olifantenpaadje (webshop en activiteitenkalender). Daarnaast verzorgde ik trainingen en informatiesessies voor de betrokken medewerkers.
  • In samenwerking met de bibliotheek van Wageningen vervulde ik een adviserende en verbindende rol bij de vernieuwing van het Digitaalhuis Wageningen. Het resultaat: een vernieuwde website, een verzameling animaties en flyers met herkenbare situaties, nauwkeurig afgestemd op de doelgroep dankzij de inbreng van een panel van ervaringsdeskundigen.
  • De Bibliotheek Rivierenland mocht ik ondersteunen bij de opzet van hun vernieuwde activiteitenkalender en bijbehorende webshop, inclusief training en begeleiding van medewerkers. Verder ondersteun ik hen bij de formulering van de vernieuwde corporate visie en missie, en bij het ophalen van de bijbehorende verhalen.

Training Bloggen en opzetten sociale media

De advocaten en notarissen van Hekkelman Advocaten & Notarissen namen deel aan trainingen bloggen en ontvingen individuele schrijfbegeleiding over de blogs die zij vervolgens schreven in de vorm van beoordelingsverslagen en coaching. Ik gaf de training Bloggen volgens OBAMA, waarmee de deelnemers teksten leren schrijven die voldoen aan de eisen die SEO stelt, en waarmee deelnemers snel en efficiënt bijdragen aan de corporate en blog-websites kunnen leveren. Ik ondersteunde eveneens bij het opzetten van de sociale media rond deze blog-websites

Schrijftraining en coaching

Individuele Schrijfbegeleiding ambtenaren

De gemeente Renkum wilde haar communicatie en positionering verbeteren en van flair voorzien. Verbetering van het schrijfwerk van de medewerkers hoorde daar ook bij: klantvriendelijk communiceren met gemakkelijk leesbare teksten.

Aan de hand van hun eigen teksten begeleidden wij tachtig medewerkers in een persoonlijk coachingstraject en in specifieke groepstrainingen. Alle deelnemers beoordeelden de trainers als ‘goed’ of ‘zeer goed’.

Concept en organisatie event

Centrum Publieksparticipatie

Publieksparticipatie is een volwassen discipline geworden. Aanleiding voor het Centrum Publieksparticipatie begin 2010 de eerste Participatiedag te organiseren. De 120 genodigden waren professionals in publieksparticipatie, vooral uit de netwerken van de ministeries van VenW, VROM en LNV. In het programma: sprekers, participatiecoaches en collega’s.

Het interactieve programma had de vorm een spelshow, geleid door presentator Dolf Jansen. Wij van LaVerbe waren verantwoordelijk voor concept, organisatie en uitvoering: ideeën, draaiboeken, uitnodigingen, communicatie, decors, coulissen, spelconcept, plus de live-tv-registratie, die de dag een aparte dynamiek gaf. Kenmerkende reactie van een deelnemer: ‘Ik heb veel congressen van de overheid meegemaakt, maar zelden zo professioneel, aantrekkelijk en levendig.