zaterdag, 24 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Concept en organisatie event

Centrum Publieksparticipatie

Publieksparticipatie is een volwassen discipline geworden. Aanleiding voor het Centrum Publieksparticipatie begin 2010 de eerste Participatiedag te organiseren. De 120 genodigden waren professionals in publieksparticipatie, vooral uit de netwerken van de ministeries van VenW, VROM en LNV. In het programma: sprekers, participatiecoaches en collega’s.

Het interactieve programma had de vorm een spelshow, geleid door presentator Dolf Jansen. Wij van LaVerbe waren verantwoordelijk voor concept, organisatie en uitvoering: ideeën, draaiboeken, uitnodigingen, communicatie, decors, coulissen, spelconcept, plus de live-tv-registratie, die de dag een aparte dynamiek gaf. Kenmerkende reactie van een deelnemer: ‘Ik heb veel congressen van de overheid meegemaakt, maar zelden zo professioneel, aantrekkelijk en levendig.

Tekstadvies

Gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen is bezig met een aantal ingrijpende projecten: een tweede stadsbrug over de Waal, grootscheepse renovatieplannen voor enkele buurten die aan de rivier grenzen (Waalfront) en een nieuwe verkeersstructuur voor het gebied ten noorden van de Waal. Plannen waarover ook de bewoners zich kunnen uitspreken. Deze inspraakrondes zijn nu afgerond en alle reacties zijn verzameld. De gestroomlijnde inspraaknota’s kwamen tot stand in nauwe samenwerking met de inhoudelijk specialisten van de gemeente.

Advies over opzet programma's en organisatie conferenties

Stadsregio Arnhem Nijmegen

Zonder maatregelen zal de luchtkwaliteit in onze regio niet verbeteren. De Stadsregio Arnhem Nijmegen in op vijf programma’s die de luchtkwaliteit moeten verbeteren en bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering. In samenwerking met de projectleiding van het programma Lucht voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen kwam de opzet van deze programma’s tot stand. Dit leidde tot het Eureka-programma met de deelprogramma’s Terra, Hydra, Flora, Argus en Eolus, waarvoor wij samen de redactionele grondslag legden.

Tekstschrijven

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

‘Schrijf een representatieve corporate brochure die een beeld geeft van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en zijn werkgebieden. Deze brochure wordt met name ingezet voor contacten met het buitenland. De brochure moet aansluiten bij het imago van het ministerie als professionele, flexibele organisatie met wereldwijd inzetbare expertise. De brochure moet ook een beeld geven van Nederland als geslaagde economie en de rol van het ministerie daarin.’