zaterdag, 24 februari 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Tekstadvies factsheets en map

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Begin juli 2006 bezocht de minister van VenW Japan. Op de agenda stonden veel verschillende bezoeken, gesprekken én eigen ervaringen met Japanse vervoersmogelijkheden. Het uitgangspunt is dat de minister en haar delegatie kennis en ideeën vergaren die nuttig zijn voor de implementatie van de Nota Mobiliteit. Voor dit bezoek nam de delegatie een informatiemap met nuttige informatie mee, met algemene informatie over het land, de politiek, de omgangsvormen en de mensen die de delegatie ontmoet, en acht factsheets over beleidsthema's die VenW betreffen.

Initiatief en organisatie

Arnhem aan Zee is een initiatief ontstaan uit de gedrevenheid om het culturele netwerk in en rond Arnhem toegankelijk te maken voor alle belangstellenden. Alle links op de website staan er zonder tegenprestatie. Dit om het netwerk zo flexibel en omvattend mogelijk te laten zijn, en natuurlijk omdat een financiële tegenprestatie van personen niet past bij de doel stelling van Arnhem aan Zee.

Het vormt een groeiend cultureel netwerk, waar culturele disciplines elkaar ontmoeten en uiteenlopende platforms voor kunstbeoefening naast elkaar staan. Het netwerk heeft de vorm een website: www.arnhemaanzee.nl. Het netwerk biedt belangstellenden toegang tot actoren in het netwerk, verwelkomt nieuwe actoren en stimuleert de onderlinge uitwisseling, wat het culturele en economische klimaat in de regio bevordert.

Rijk Willemse, Zeker weten - over het vasteland, het troebele water en het gesprek, essay ingestuurd voor de Joost Zwagerman Essayprijs 2023

Rijk Willemse, Tweewekelijkse bijdrage aan de Tijdcapsule 2023, 2023

Rijk Willemse, Helder Denken - Tien Teksten Tegen Teloorgang, februari 2022.

Rijk Willemse, Haat in de spiegel - Over Het Nationaalsocialisme als Rancuneleer (Menno ter Braak, 1937) en Met de Moed der Wanhoop (Bas Heijne, 2022), deze site, januari 2022.

Rijk Willemse, Blijf twijfelen - Over The Central Questions of Philosophy van Alfred Ayer (1973), deze site, november 2021.

Rijk Willemse, Mogelijke werelden uit hun isolement - Over Logic and Conversation van Paul Grice (1967), deze site, oktober 2021.

Rijk Willemse, "De moderne wereldopvatting van de Weense kring" - Over het manifest 'Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis' (1929), deze site, september 2021.

Rijk Willemse, "Hugo houdt het helder", columns voor de Donkergroep, najaar 2021.

Rijk Willemse, "Je vindt wat je zoekt" - Over Beyond Weird van Philip Ball, deze site, juni 2021.

Rijk Willemse, "Zeker weten" - Over Language, Truth and Logic van Alfred Jules Ayer, deze site, juni 2021.

Rijk Willemse, "Laat je niet gek maken" - Over The Ways of Paradox van Willard Van Orman Quine, deze site, april 2021.

Rijk Willemse, "Taal als afbeelding" - Over de Tractatus Logico-Philosophicus van Ludwig Wittgenstein, deze site, april 2021.

Rijk Willemse, "Helder denken over wetenschap" - Over The Rise of Scientific Philosophy van Hans Reichenbach, deze site, maart 2021.

Rijk Willemse, "Het recht op een leven zonder angst" - Over Furcht und Freiheit van Jan-Werner Müller, deze site, september 2020.

Rijk Willemse, "Het probleem met de ontkenning", deze site, september 2020.

Rijk Willemse, "Poëzie in tijden van corona", deze site, vertalingen, mei 2020.

Wils Melkerij, "Drie oefeningen in dictie", deze site, april 2020.

Rijk Willemse, André Kuipers bij ons op aarde, verslag Tech Talk HAN, januari 2020.

Rijk Willemse, Destructieve therapiegroepen en hun leiders - Essay ingezonden voor de Joost Zwagerman Essayprijs 2019.

Rijk Willemse, "Sociale media? Niet bang zijn", Stadswerk Magazine Special Connectiviteit, 27 november 2019.

Rijk Willemse, "Onbeschrijfelijke werelden in de spiegel", deze site, september 2019.

Rijk Willemse, “Overheidsparticipatie en het juiste gezicht”, Stadswerk Magazine 08/2016.

Rijk Willemse, "Consistent communiceren - De schizofrenie van sociale netwerken", in Tekstblad, jaargang 22, nummer 3, juni 2016.

Rijk Willemse, "De schizofrenie van sociale netwerken - Twee gezichten van online leiderschap", deze site, 2016.

Artikel in Tekstblad, jaargang negentien, 01, 2013